Mediawijsheid competentiemodel

De term ‘mediawijsheid’ komt tegenwoordig nogal eens voorbij, maar waar hebben we het precies over? Wat moet je je leerlingen of je eigen kinderen nou precies meegeven als je wil dat ze niet voor verrassingen komen te staan? Met andere woorden: hoe kun je er in de praktijk mee aan de slag?  Samen met de KB, ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, de NTR, Beeld en Geluid, ontwikkelde Netwerk Mediawijsheid een competentiemodel.  Hierin wordt mediawijsheid opgedeeld in 10 verschillende competenties:

  • Inzicht hebben in medialisering van de samenleving
  • Begrijpen hoe media worden gemaakt
  • Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
  • Apparaten, software en toepassingen gebruiken
  • Oriënteren binnen mediaomgevingen
  • Informatie vinden en verwerken
  • Content creëren
  • Participeren in sociale netwerken
  • Reflecteren op het eigen mediagebruik
  • Doelen realiseren met media

Voor meer informatie kijk je onderstaand filmpje. Op deze pagina kun je een uitgebreide uitleg van de 10 competenties vinden.