Toolkit: L.O.V.E Online

Soa Aids Nederland en Bureau Jeugd & Media introduceren, samen met Rutgers en anderen, L.O.V.E Online. Een toolkit voor het praktijkonderwijs en vmbo over sexting, grooming en online veiligheid. Sommige jongeren delen seksueel getinte beelden en veel jongeren hebben wel eens sexy foto’s ontvangen. Sexting kan leuk en spannend zijn, maar wordt vervelend als beelden worden doorgestuurd. Hoe begeleid je jongeren als ouder of docent om hier verantwoord mee om te gaan? En wat doe je als school als er seksueel getinte beelden rondgaan? Met de ingrediënten uit de toolkit worden jongeren zich bewust van wat ze doen en kunnen ze beter keuzes maken over het aangaan van online contacten.

Voorkomen online seksueel grensoverschrijdend gedrag

Doel van L.O.V.E Online is om online seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, de signalering van online incidenten rond liefde, seks en relaties op middelbare scholen te verbeteren en de ontwikkeling van schoolbeleid over online veiligheid te stimuleren. De toolkit bestaat uit een handleiding, een stappenplan: ’Wat doe je als er op school seksueel getinte beelden van een leerling worden gedeeld?’, een magazine voor leerlingen, filmpjes en een informatiefolder voor ouders. Het is een nieuwe special bij Lang Leve de Liefde, een breed en effectief lespakket over liefde, relaties en seksualiteit voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Veilig online contact, grooming en sextortion

De toolkit L.O.V.E Online bevat onder andere een stappenplan Sexting dat ingezet kan worden als een ‘EHBO kit’ op scholen. Bijvoorbeeld om snel alle acties op een rij te krijgen na een incident om de sociale veiligheid op school te herstellen. Ook komt communicatieadvies aan ouders en media aan bod. Voor leerlingen zijn er twee lessen gemaakt zoals les 2: online: hou het veilig! Over veilig online contact, online profielen, grooming en sextortion, hulp vragen en hulp bieden. Jongeren leren te anticiperen op veel voorkomende online situaties, bijvoorbeeld: ‘Iemand in de appgroep zegt steeds dat je lelijk bent. En dat niemand met jou wil zoenen.’ Wat doe je? En aan de hand van het verhaal van Denise wordt verteld over grooming. Zij dacht dat ze contact had met een leuke jongen, maar dat bleek anders te zijn. In de ouderfolder vinden ouders tips om met hun kind te praten over social media, sexting en grooming. Hoe begin je erover? Hoe houd je het gesprek prettig? Ook vinden ouders meer achtergrondinfo over sexting en grooming op basis van actueel onderzoek en verwijzingen naar handige websites.

Over de initiatiefnemers

oolkit L.O.V.E. Online is een product van Soa Aids Nederland en Bureau Jeugd & Media in samenwerking met Rutgers, Helpwanted.nl, Universiteit van Amsterdam, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Mijn Kind Online, ZonMw, ECP en vele docenten en leerlingen.
Meer informatie? Kijk op www.langlevedeliefde.nl.