Helpwanted.nl
logo-EOKM

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel kindermisbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. Naast een kennisbank heeft de stichting verschillende programma’s die hieraan bijdragen. Helpwanted.nl is er een van.

Via de site van Helpwanted.nl krijgen jongeren, hun ouders, hulpverleners en docenten advies op maat over online seksueel misbruik waarvoor zij geen lange teksten hoeven door te lezen. Via vragen op de pagina Check jouw situatie komen jongeren op een passend advies. Advies is dus 24/7 beschikbaar.

Ook kunnen jongeren met Helpwanted.nl chatten voor advies. Voor opvoeders is er een hulplijn (020-2615275). Mailen kan ook altijd. Bovendien, als bezoekers dat willen, kunnen zij alle informatie ook nog eens rustig doorlezen. Docenten kunnen een e-lespakket of klassenchat aanvragen. Ook verzorgt Helpwanted.nl participatieve workshops voor groepen.

Wat doet Het Meldpunt Kinderporno?

Het Meldpunt behandelt tienduizenden meldingen per jaar.