Wat is Safer Internet Day?

 

Op 6 februari 2024 is het weer Safer Internet Day!

Op 6 februari 2024 is het Safer Internet Day. Het thema van dit jaar is “Together for a better internet”. Met deze dag word het veilige, verantwoordelijke en positieve gebruik van technologie onder jongeren en kinderen gepromoot, door middel van campagnes en activiteiten door heel Europa.

Safer Internet Day is een initiatief van de Europese Commissie en wordt gecoördineerd door Insafe: het Europese netwerk van Safer Internet Centres. In Nederland vormen Netwerk Mediawijsheid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving (waar de website Veiliginternetten.nl is ondergebracht) en stichting Offlimits het Safer Internet Centre. Zij vragen in Nederland aandacht voor deze dag op de de dinsdag in de tweede week van februari.

Activiteiten Safer Internet Day 2024

Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten gepland om Safer Internet Day op de kaart te zetten en een positieve verandering op internet teweeg te brengen. Netwerk Mediawijsheid organiseert samen met Bureau Jeugd & Media een ouderavond, om ouders bewust te maken van mediawijs gedrag onder de kinderen. ECP heeft een les geïntroduceerd, collega’s uit de sector kunnen zich voordoen als ‘leraar voor een dag’ om veilig internetgebruik te stimuleren. Offlimits publiceert een onderzoek, ditmaal over de motieven van daders om ongewenst naaktafbeeldingen van iemand door te sturen. De resultaten worden gepubliceerd op 6 februari.

Tevens zijn er verschillende andere activiteiten die plaatsvinden op en rondom Safer Internet Day, waaronder:

– Unicef organiseert samen met Kennisnet en de Universiteit Leiden een symposium, waarbij een essayreeks over digitale rechten van kinderen wordt gelanceerd en besproken.https://netwerkmediawijsheid.nl/activiteit/symposium-kinderrechten-in-de-digitale-wereld/

– Het Ministerie van Justitie en Veiligheid lanceert een campagne op Safer Internet Day op de website veiliginternetten.nl

– Tiktok lanceert een nieuwe campagne over privacy en veilig internet gebruik.

 

Voorgaande edities Safer Internet Day

Verslag Safer Internet Day 8 februari

Op dinsdag 8 februari 2022 was het alweer de 19e editie van Safer Internet Day met acties die over de hele wereld plaatsvinden. Met het thema “Together for a better internet” riepen  we ook op deze dag alle belanghebbenden op om samen te werken om van het internet een veiligere en betere plek te maken voor iedereen, en vooral voor kinderen en jongeren.

Het Nederlandse Safer Internet Centre bracht op deze dag o.a. een DigiDuck uit. Samen met Veiliginternetten, S-Unit en Alert Online werd deze speciale Donald Duck met tips over digiveiligheid en digivaardigheid verspreid. De abonnees van de Donald Duck ontvingen deze speciale versie van de Donald Duck, maar ook alle bibliotheken in Nederland kregen enkele versies om uit te lenen. Ook hebben meerdere scholen, welzijnsorganisaties, overheidsinstanties deze DigiDuck ontvangen.

Na de uitdagingen van het afgelopen jaar wilden we dit jaar speciaal stil staan bij de mensen die dit jaar iets voor jou betekend hebben voor je online leven- jouw online helden. VeiligInternetten en Safer Internet Centre lanceren in samenwerking met  Google en Bureau Jeugd en Media op deze dag een campagne waarin je iemand kunt bedanken van wie jij nieuwe online vaardigheden hebt geleerd waardoor je de pandemie een stuk vrolijker en veiliger bent doorgekomen. De Internethelden, een programma van SIC, Bureau Jeugd & Media en Google, stelde stelt deze kaarten in print beschikbaar.

Daarnaast organiseerden ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Safer Internet Centre in  samenwerking met Bureau Jeugd en Media (BJM) op op Safer Internet Day een online ouderavond over het (online) welzijn van jongeren in tijden van corona. Want hoe stel je grenzen aan het gamen, aan sociale media? Wat leer je ze over online grenzen qua liefde en seks? Hoe motiveer je ze om toch te leren? Binnenkort verschijnt er een filmpje met een samenvatting van de ouderavond, hou daarvoor de website in de gaten!

Freek Zwanenberg (BJM) ging tijdens deze ouderavond live in gesprek met twee experts over wat ouders kunnen doen om hun tieners beter te begeleiden in deze lastige tijden. Nienke Luijckx, zelf jongere en voorzitter van het LAKS, schetste een beeld van hoe Nederlandse jongeren zich op dit moment voelen. “We merken aan veel jongeren dat het echt een moeilijke tijd is. Het is belangrijk om ook aan je kind te vragen hoe je dag online was, wat heb je gezien, met wie heb je gepraat?”  Jacqueline Kleijer (BJM), ging specifiek in op de uitdagingen van mediaopvoeding en besteedde extra aandacht aan het thema ‘liefde en seksualiteit online’. Tijdens het laatste half uur kwamen er vragen binnen van ouders rondom het thema, deze worden door de sprekers beantwoord.

 

Dank aan onze partners en het netwerk voor een mooie dag!

Verslag Safer Internet Day 9 februari

Op dinsdag 9 februari 2021 was het alweer de 18e editie van Safer Internet Day met acties die over de hele wereld plaatsvinden. Met het thema “Together for a better internet” riepen  we ook op deze dag alle belanghebbenden op om samen te werken om van het internet een veiligere en betere plek te maken voor iedereen, en vooral voor kinderen en jongeren.

Het Nederlandse Safer Internet Centre bracht op deze dag onderzoeksresultaten uit met het thema online welzijn van kinderen in tijden van corona en het thema liefde en seksualiteit. Lees hier meer over de resultaten.

Na de uitdagingen van het afgelopen jaar wilden we dit jaar speciaal stil staan bij de mensen die dit jaar iets voor jou betekend hebben voor je online leven- jouw online helden. VeiligInternetten en Safer Internet Centre lanceren in samenwerking met  Google en Bureau Jeugd en Media op deze dag een campagne waarin je iemand kunt bedanken van wie jij nieuwe online vaardigheden hebt geleerd waardoor je de pandemie een stuk vrolijker en veiliger bent doorgekomen. De Internethelden, een programma van SIC, Bureau Jeugd & Media en Google, stelde stelt deze kaarten in print beschikbaar.

Daarnaast organiseerden ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en Safer Internet Centre in  samenwerking met Bureau Jeugd en Media (BJM) op op Safer Internet Day een online ouderavond over het (online) welzijn van jongeren in tijden van corona. Want hoe stel je grenzen aan het gamen, aan sociale media? Wat leer je ze over online grenzen qua liefde en seks? Hoe motiveer je ze om toch te leren? Binnenkort verschijnt er een filmpje met een samenvatting van de ouderavond, hou daarvoor de website in de gaten!

Freek Zwanenberg (BJM) ging tijdens deze ouderavond live in gesprek met twee experts over wat ouders kunnen doen om hun tieners beter te begeleiden in deze lastige tijden. Nienke Luijckx, zelf jongere en voorzitter van het LAKS, schetste een beeld van hoe Nederlandse jongeren zich op dit moment voelen. “We merken aan veel jongeren dat het echt een moeilijke tijd is. Het is belangrijk om ook aan je kind te vragen hoe je dag online was, wat heb je gezien, met wie heb je gepraat?”  Jacqueline Kleijer (BJM), ging specifiek in op de uitdagingen van mediaopvoeding en besteedde extra aandacht aan het thema ‘liefde en seksualiteit online’. Tijdens het laatste half uur kwamen er vragen binnen van ouders rondom het thema, deze worden door de sprekers beantwoord.

 

Dank aan onze partners en het netwerk voor een mooie dag!

Verslag Safer Internet Day 2020

Op dinsdag 11 februari was het Safer Internet Day. Op deze jaarlijkse dag wordt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd aandacht gevraagd voor een veilige online omgeving. Met het thema “Together for a better internet” worden jongeren, docenten, ouders, bedrijven en overheid opgeroepen om gezamenlijk een beter internet voor kinderen te creëren. Gedurende de hele week waren er diverse activiteiten om aandacht te vragen voor online veiligheid en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren. Ook is in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland een onderzoek uitgevoerd waarin een beeld wordt gegeven van de houding en het gedrag van jongeren ten opzichte van cybercrime. Een kort overzicht van het onderzoek en de activiteiten tijdens de Safer Internet Day(s) 2020.

Onderzoek: ‘1 op de 3 Nederlandse jongeren maakt wel eens iets vervelends mee online”

 

Eén op de drie Nederlandse jongeren tussen de twaalf en achttien jaar heeft weleens iets vervelends meegemaakt op internet. De meest voorkomende nare online gebeurtenis blijkt het ontvangen van berichten met schokkende inhoud. Gevolgd door pesten, lastiggevallen worden/stalking, gehackt worden en sexting. Drie vierde van de jongeren zoekt hulp bij hun ouders als zij online problemen hebben. Dit blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland dat is uitgevoerd in het kader van Safer Internet Day op 11 februari. Klik hier voor de onderzoeksresultaten. Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren.

 

Lancering Internethelden

Help jongeren veilig en zelfverzekerd de online wereld te ontdekken! Ter gelegenheid van Safer Internet Day op 11 februari hebben Bureau Jeugd & Media, Safer Internet Centre en Google samen een lespakket opgesteld over online veiligheid en digital burgerschap: De InternetHelden.

Dit lespakket leert jongeren de basisprincipes, verdeeld over vijf thema’s: verstandig delen, val niet vals, beveilig je geheimen, met aardig doen kom je verder, en blijf er niet mee zitten.

Er is een toolkit beschikbaar voor het onderwijs, speciaal gemaakt voor docenten. Daarnaast is er ook een toolkit ontwikkeld voor het hele gezin, inclusief EHBO-kit voor online ongevallen en een kaartenset om thuis gesprekken op gang te brengen…

Kijk voor meer informatie, materialen en downloads op g.co/DeInternetHelden

 

 

European Youth Day

Op Safer Internet Day organiseerde Europol de derde ‘Europese youth-day op Europol’, een grote open dag voor Nederlandse en internationale studenten van 12 tot 15 jaar oud. Dit evenement biedt een hands-on interactieve leerervaring met betrekking tot verschillende onderwerpen rond internet, technologie en online veiligheid.

 

Onder het algemene thema ‘Samen voor een beter internet’ biedt Europol een uniek platform voor jongeren om hun stem te laten horen over online en offline veiligheidskwesties. Ze krijgen de mogelijkheid om hun cybergeletterdheid te vergroten door actieve samenwerking met Europol-experts en zeer ervaren cyberprofessionals uit de publieke en private sector. Verwacht wordt dat de aanwezigen de geleerde lessen zullen delen met hun leeftijdsgenoten en familieleden, die optreden als ‘cyberambassadeurs’ en helpen het lokale bewustzijnsniveau te vergroten.

Lesprogramma’s Online Veiligheid

Medewerkers van VodafoneZiggo staan tijdens de Safer Internet Day(s) op verschillende scholen in Nederland voor de klas met het gratis lesprogramma Online Masters dat in samenwerking met onder andere veiliginternetten.nl is ontwikkeld. Met Online Masters worden vier thema’s over de digitale wereld, waaronder een thema gericht op online veiligheid, behandeld.

Meer #SID2020 activiteiten

Gedurende de week worden er bovendien op diverse scholen jongerenvoorstellingen gehouden. Zo  speelt Theatergroep Playback hun interactieve voorstelling Shame on You over de invloed van sociale media op vriendschappen, groepsdruk en pesten. Daarnaast lanceerde partner veiliginternetten.nl op Safer Internet Day een quiz over online veiligheid speciaal voor jongeren.

Safer Internet Day 2019 

Ruim acht op de tien Nederlandse ouders (83%) houden online een oogje in het zeil bij hun tieners, blijkt uit onderzoek van het Safer Internet Centre Nederland. Zes op de tien ouders (63%) kijken live met hun kinderen mee, gevolgd door het checken van hun mobiele telefoon (52%) en sociale media (50%). Ouders geven vooral aan mee te kijken omdat ze zich zorgen maken over wat hun pubers online tegenkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van Safer Internet Day die vandaag plaatsvindt. Deze dag staat jaarlijks in het teken van het stimuleren van veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren.

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de ouders (60%) weet wat hun kinderen online bezighoudt, zij geven aan hier minstens wekelijks met hun kroost over te praten (56%).

“We zien dat Nederlandse ouders flinke stappen hebben gezet als het gaat om online opvoeding. Ze weten in vergelijking met een paar jaar terug veel beter welke risico’s hun kinderen online kunnen lopen”, aldus Marjolijn Bonthuis, van Safer Internet Centre Nederland. “Dat is positief en tegelijkertijd broodnodig als we de onderzoeksresultaten bekijken. Een kwart van de jongeren (27%) geeft bijvoorbeeld aan één of meerdere keren online te zijn lastiggevallen en bijna hetzelfde percentage geeft aan wel eens online gepest te zijn. We willen ouders vooral meegeven alert te blijven op nieuwe online ontwikkelingen, zoals de opkomst van online challenges en dreigbrieven die kinderen via WhatsApp kunnen ontvangen. Als ouders er van op de hoogte zijn, zijn ze een betere gesprekspartner voor hun kinderen en kunnen ze waar nodig anticiperen op vervelende gebeurtenissen.

Zorgen over online activiteiten jongeren

Ouders zijn het meest bezorgd dat hun kind online content kan tegenkomen waar hij/zij nog niet aan toe is (58%). Ongeveer de helft van de ouders (51%) maakt zich in enige mate zorgen dat hun kinderen online lastiggevallen worden en vier op de tien dat ze gepest worden (44%). Die zorgen zijn terecht, want bij meer dan een vijfde van de tieners is dit één of meerdere keren voorgekomen (respectievelijk 27% en 21%). Het onderzoek laat verder zien dat een derde van de ouders zich enige zorgen maakt over kettingbrieven met dreigementen (33%). Eenzelfde percentage van de jongeren geeft aan minstens één keer een kettingbrief met dreigementen te hebben ontvangen, zoals een dwingend WhatsApp-verzoek om geld over te maken om vervelende gevolgen te voorkomen.

Gamen

Een derde van de ouders (32,4%) maakt zich zorgen om de invloed die games hebben op hun kind, bijvoorbeeld op het gebied van agressie of verslaving. Bijna 40% van de jongeren geeft aan dat hun ouders vinden dat ze te veel gamen. Jongens vinden dat ze aanzienlijk vaker (iets) te veel tijd besteden aan gamen (58% vs. 25%) dan meisjes. Ook vindt 56% van de ouders dat hun zoon of dochter te veel bezig is met hun mobiele telefoon.

Meisjes versus jongens

Meisjes hebben vaker dan jongens last van online zaken die niet door de beugel kunnen. Op alle vlakken – kettingbrieven met dreigementen (41% vs. 24%), lastiggevallen worden (32% vs. 21%), pesten (25% vs. 16%), content waarvan je schrikt (38% vs. 24%) – liggen meisjes meer onder vuur.

Wat verder opvalt is dat de helft van de jongeren (50%) aangeeft meestal direct op een berichtje te willen reageren. Om geen bericht te hoeven missen, zorgen drie op de acht Nederlandse tieners (36%) er bovendien voor dat ze altijd internetverbinding hebben.

Over het onderzoek

In het kader van de Safer Internet Day is een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mening van Nederlandse jongeren en hun ouders ten aanzien van hun mobiele – en internetgebruik. Aan het onderzoek hebben 1.085 ouders van kinderen van 12 t/m 17 jaar deelgenomen en 1.025 jongeren van 12 t/m 17 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland, een partnerschap tussen drie partijen: ECP | Platform voor de Informatiesamenleving (met de website Veiliginternetten.nl), het Expertisebureau Online Kindermisbruik en Mediawijzer.net. Bekijk hier de highlights van het onderzoek.

Safer Internet Day 2018

Op dinsdag 6 februari 2018 is het Safer Internet Day. Op deze jaarlijkse dag wordt niet alleen in Nederland, maar wereldwijd aandacht gevraagd voor het veilig en verantwoord gebruik van en online technologieën en mobiele telefoons. Met het thema ‘Create, connect and share respect: A better internet starts with you’ worden jongeren, docenten, ouders, bedrijven en overheid opgeroepen om gezamenlijk een beter internet voor kinderen te creëren. Gedurende de hele week zijn er diverse activiteiten om aandacht te vragen voor online veiligheid en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren. Ook is in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland een onderzoek uitgevoerd waarin een beeld wordt gegeven van de houding en het gedrag van jongeren ten opzichte van cybercrime. Een kort overzicht van het onderzoek en de activiteiten tijdens de Safer Internet Day(s) 2018.

Onderzoek: ‘1 op de 6 Nederlandse jongeren heeft wel eens een
cyberdelict gepleegd’

Een op de zes jongeren tussen de 12 en de 17 jaar heeft wel eens onbewust of bewust een cyberdelict gepleegd, blijkt uit het onderzoek ‘Safer Internet Day 2018: Cybercrime onderzocht’ in opdracht van Safer Internet Centre Nederland. Bij jongeren van 16 en 17 jaar is dit percentage 33%. Denk hierbij aan hacken, het downloaden van films, muziek of software zonder te betalen, je online als iemand anders voordoen of het online bedreigen van mensen. Een meerderheid van de jongeren kan vervolgens over het algemeen goed inschatten of een online activiteit strafbaar is of niet. Zo is het bekend dat hacken en DDoS-aanvallen strafbaar zijn, maar ligt het bijvoorbeeld wel wat lastiger bij heling: 55% van de jongeren denk dat dit niet strafbaar is. Ook wordt er door twee derde van de jongeren gedacht dat online pesten en beledigen strafbaar is, terwijl dit (nog) niet in de wet is opgenomen.

Het onderzoek laat verder zien dat jongeren fysieke misstappen ernstiger beoordelen dan online misstappen. Denk aan het stelen van een film in een winkel tegenover het online downloaden van een film zonder te betalen. Hetzelfde geldt voor fysiek inbreken in iemands huis tegenover het inbreken in iemands computer. Wel vindt meer dan de helft van de jongeren online en fysiek pesten even erg. Wat betreft gepaste straffen voor jongeren die een cyberdelict hebben gepleegd, heeft twee derde van de jongeren het betalen van een boete hoog staan als een gepaste straf. Verder vinden jongeren iets terugdoen voor de maatschappij, geen toegang meer krijgen tot computer of mobiele telefoon en een Halt-straf een gepaste boete. Minder gepast vinden ze een gevangenisstraf, iemand inzetten als cyberexpert of een boete aan de ouders.

» Lees meer over het onderzoek

Hack Talk: Next Gen Hacker

Op 13 februari wordt de Hack Talk ‘Next Gen Hacker’ georganiseerd waarbij ethische hackers, politie en Openbaar Ministerie gaan praten over de nieuwe generatie hackers. Deze nieuwe generatie is handiger dan anderen in het uitproberen, breken en maken van informatietechnologie. Hoe kunnen jonge hackers aan de goede kant worden gehouden? En wat kan het beste worden gedaan als jonge hackers toch over de grens gaan?

MediaMasters Club: veilig internet

In het kader van Safer Internet Day 2018 is speciaal voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs een MediaMasters Club gelanceerd rondom het thema veilig internet. Wat kun je doen om cybercrime te herkennen en te vermijden? Waar kun je terecht als je iets naars meemaakt op het internet? Leerlingen gaan samen met Jimmy en Isha van de MediaMasters Game aan de slag met MediaMissies, een doe-opdracht, een thuisopdracht en een debat rondom het thema. Meedoen is kosteloos na registratie.

Lesprogramma’s Online Veiligheid

Medewerkers van VodafoneZiggo staan tijdens de Safer Internet Day(s) op verschillende scholen in Nederland voor de klas met het gratis lesprogramma Online Masters dat in samenwerking met onder andere veiliginternetten.nl is ontwikkeld. Met Online Masters worden vier thema’s over de digitale wereld, waaronder een thema gericht op online veiligheid, behandeld.

Ook ontvangen 2700 basisscholen het gratis lespakket Bendoo Arduino Box dankzij Reshift Digital, Creative Kids Concepts (CKC) en SIDN waarmee kinderen op een interactieve manier de basisprincipes van technologie en programmeren leren.

Meer #SID2018 activiteiten

Gedurende de week worden er bovendien op diverse scholen jongerenvoorstellingen gehouden. Zo  speelt Theatergroep Playback hun interactieve voorstelling ‘Like’ over de invloed van sociale media op vriendschappen, groepsdruk en pesten. 

Hacktalent? Doe er iets goeds mee

Een groot aantal partijen vraagt aandacht voor jonge hackers en hun talent. Dit zijn Veiliginternetten.nl, ECP, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, Hack Talk, Zerocopter, dcypher, Hack in the Class en Meldknop.nl. Deze partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de video’s. De video’s zijn te vinden op www.veiliginternetten.nl/hacktalent.

Safer Internet day 2017

Leidschendam, 6 februari 2017 – Snapchat is het sexting-medium onder Nederlandse jongeren. Dit blijkt uit recent onderzoek onder jongeren van 12 tot 17 jaar in het kader van Safer Internet Day (7 februari). Maar liefst 76,1% van de naaktfoto’s of foto’s in ondergoed wordt verstuurd via dit medium. Ook WhatsApp (47,8%) en Facebook (9%) zijn populair. Dat dit soort beelden het vaakst worden gepost op Snapchat is niet geheel verwonderlijk, want jongeren zien Snapchat als het meest persoonlijke sociale netwerk. Foto’s worden op Snapchat niet automatisch op internet opgeslagen, waardoor het medium onterecht veilig lijkt voor sexting. Meisjes doen iets vaker aan sexting dan jongens.

Vooral onder jongeren in de leeftijd 12 tot 17 jaar kan sexting voor grote problemen zorgen,” zegt Marjolijn Bonthuis, Safer Internet Centre Nederland. “Dat Snapchat zo populair is, komt mede doordat de gebruikers denken dat hun foto of bericht binnen no-time verdwenen is. Uit Snapchat misschien, maar daarbij wordt vaak vergeten dat een screenshot snel gemaakt én verspreid is. Zo kan een pikante foto die je voor je vriend of vriendin maakte je nog jaren blijven achtervolgen”.

Bijna een kwart (23%) heeft wel eens een naaktfoto of foto in ondergoed ontvangen. Meisjes ontvangen vaker ‘sexts’ (24,5%) dan jongens (21,6%). Zij doen zelf ook vaker aan sexting: 7,1% van de meisjes tegenover 5,5% van de jongens tussen 12 en 17 jaar heeft wel eens een naaktfoto of foto in ondergoed naar iemand gestuurd.

Praten helpt

Uit het onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Kliksafe uitvoerde blijkt dat ouders veruit de belangrijkste informatiebron (77,2%) voor jongeren zijn als het gaat om online risico’s. “Als er thuis veel over het onderwerp wordt gesproken, werkt dat risico-verlagend,” zegt Bert Jan Peters, directeur van Kliksafe. “Hierbij blijken vragend en belangstellend informeren (“Vertel eens…”) en een wederzijds gesprek (samen afspraken maken) aanmerkelijk beter te werken dan eenrichtingsverkeer (met opdrachten en preken) en onderhandelen (“Als jij dit doet, mag je dat”)”. De meerderheid van de ouders kiest voor de constructieve eerste twee manieren van communiceren.

In Nederland bespreekt 93% van de ouders het internetgedrag van hun kind(eren) en 65,1% heeft het specifiek over sexting. Na roken geven ouders over dit onderwerp de meeste voorlichting.

Sexting is dom

De bewustwording van het risico op verspreiding van ‘sexts’ is aanzienlijk toegenomen. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat 9 op de 10 jongeren verwacht dat de beelden verder verspreid worden, terwijl 64% dat zeker weet. Vorig jaar wist slechts 10% dit zeker.

Volgens driekwart van de jongeren (74,5%) sturen leeftijdsgenoten seksueel getinte foto’s vooral door naar anderen om zelf cooler of populairder te lijken. Maar ruim de helft van de jongeren (52,2%) vindt leeftijdsgenoten die aan sexting doen dom. Tegelijkertijd is het niet zo dat een jongere van wie een pikante foto circuleert altijd wordt verstoten door zijn of haar vrienden. In tegendeel, jongeren steunen elkaar. Bijna 7 op de 10 jongeren geeft aan dat hun vrienden op hun steun kunnen rekenen als er een naaktfoto van hen op internet zou circuleren.

Over het onderzoek

Op 7 februari 2017 is het Safer Internet Day. Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt in meer dan 100 landen wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. In het kader van deze dag zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek ‘Jongeren en online-veiligheid. Over risicovol mediagebruik en de rol van ouders’ (onder 1.252 jongeren tussen 12 en 17 jaar) is een initiatief van Kliksafe (in samenwerking met dr. Annemarie van Oosten van de Universiteit van Amsterdam). Het onderzoek ‘Safer Internet Day 2017: Sexting onderzocht’ (onder 1.019 jongeren van 12 tot en met 17 jaar – en 1.088 ouders) geeft een beeld van hoe jongeren en ouders over sexting denken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland, onderdeel van ECP | Platform voor de Informatiesamenleving.

Safer Internet Day 2016

Wat is voor jongeren normaal als het gaat om online seks? Is sexting ‘gewoon’ het nieuwe friemelen?

Op dinsdag 9 februari 2016 verzamelden zich in de Rijtuigenloods in Amersfoort meer dan 200 ouders, docenten, hulpverleners én jongeren voor het symposium Jongeren, Seks & Internet, georganiseerd in het kader van de wereldwijde Safer Internet Day 2016. Een dag vol interactie, actuele kwesties en reflectie. Hoe pakken ‘we’ het als volwassenen nu aan, en wat kan beter? En wat adviseren de jongeren zelf?

Het symposium wordt geopend door Justine Pardoen, expert op het gebied van mediaopvoeding, en niet bang om rake vragen de zaal in te sturen. Ze begint met een aantal koppen van recente berichten over sexting in de media. Sexting ‘uitbannen’, keihard aanpakken’, of ‘gewoon niet doen’. Dergelijke uitspraken hebben een (negatief) effect op jongeren. Is sexting niet gewoon het nieuwe friemelen? “Stel je oordeel eens uit, en luister naar de jongeren. Er is zo veel normaal – deze generatie daagt ons uit om erover na te denken,” aldus Justine. En dat is precies waar deze dag om draait.

‘Een naaktfoto doorsturen kan écht niet’

Vervolgens komen de jongeren aan het woord. Wat blijkt? Zij kwamen al erg vroeg – de aanwezige jongeren waren toen zo rond de 8 jaar – in aanraking met online seks en porno. Wat denk je daar op zo een jonge leeftijd van? Eigenlijk vonden ze het allemaal best onschuldig: ze hoorden bijvoorbeeld iets op het schoolplein, en gingen dat met vriendjes op internet opzoeken. En als er een ouder achterkwam die zei dat dat niet mocht? Dan werd het alleen maar interessanter om het tóch te doen. Zie het als een eerste stap om je eigen grenzen te bepalen ten opzichte van (online) seks. En of ze of ze van die vroege ervaring met porno iets geleerd hebben? “Vooral hoe je het niét doet!” Deze jongeren lijken geen verstoord beeld van ‘echte’ seks te hebben overgehouden aan deze ervaringen – integendeel. Ze waren eigenlijk heel leerzaam. Maar in de praktijk gaat er natuurlijk wel eens iets mis. Sexting op zich vinden de jongeren niet zo’n probleem, en zelfs een fase die hoort bij het opgroeien en ontdekken. Maar een naaktfoto doorsturen? “Dat kan echt niet!”

Kijk naar je eigen seksuele moraal

Onderzoekster Linda Duits stelt in haar presentatie ‘Wie is de norm?’ een tweeledig probleem aan de kaak: discussies over sexting gaan eigenlijk altijd over jongeren, en jongeren worden veelal gezien als een homogene groep. Ze roept op om als volwassene goed naar je eigen normen en seksuele moraal te kijken, en hoe die verschilt van de norm die je een jongere oplegt. Uit onderzoek blijkt: volwassenen doen ook aan sexting. Waarom mogen jongeren dat dan niet? Het probleem zit – zoals we vandaag vaker te horen krijgen – in het doorsturen. Ook maken ouders en opvoeders zich vaak zorgen om de verkeerde dingen. Zij richten zich veelal op stranger danger, terwijl misbruikers veel vaker een bekende zijn.

Niet iedere jongere is hetzelfde

Er wordt op het symposium gelukkig wel degelijk gekeken naar verschillen tussen groepen jongeren. Zo is er aandacht voor het benaderen van jongeren met een licht verstandelijke beperking over thema’s rond online seks in een sessie van deBlikOpeners en Edusex. Ook is er aan jongeren met pedofiele gevoelens gedacht. Maar liefst 6% van de jongeren heeft pedofiele gevoelens wordt er in het panel gezegd, en dat er verhoudingsgewijs maar weinig aandacht voor is in de seksuele voorlichting. Door het onderwerp uit te bannen of te negeren verdwijnt het in ieder geval niet. Op het symposium wordt het onderwerp in ieder geval niet geschuwd – in een sessie van Stop it Now-oprichter Jules Mulder wordt verder gediscussieerd.

Ook wordt er gesproken over de verschillen tussen meisjes en jongens – want ja, óók jongens kunnen slachtoffer worden van sexting en afpersing met naaktbeelden (sextortion). Talinay Strehl van Helpwanted.nl vertelt dat de meldingen in Nederland zelfs ongeveer 50/50 verdeeld zijn. Daarnaast horen we over verschillen in o.a. religie en opvoeding. Eén ding is in ieder geval duidelijk: iedere vervelende of lastige situatie rond online seks heeft een eigen aanpak nodig. Er is niet één manier om jongeren te bereiken en te begrijpen.

Van selfiemeisje tot selferitus

Hoe zit het met de vervelende gevolgen van online seks en sexting? Kunnen we ze voorspellen en hoe gaan we ermee om? Annemarie van Oosten promoveerde aan de UvA op een onderzoek waaruit o.a. blijkt dat seksualisering steeds vaker voorkomt en ook steeds jonger begint. Dian de Vries (Universiteit Utrecht) vertelt over haar onderzoek over de effecten van sociale media op hoe jongeren hun lichaam zien. Rosa Birch, Policy Programmes Manager bij Facebook, noemt veiligheid ‘de belangrijkste verantwoordelijkheid’ voor Facebook. Ze legt uit hoe zij jongeren met campagnes en richtlijnen bewust maken van hun mogelijkheden om de sociale media die ze gebruiken ook zelf zo veilig mogelijk te maken.

Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media houdt een betoog over ‘selfiemeisjes’ en ‘stoerdoenertjes’. Krijg je als volwassene te maken met een uit de hand gelopen sexting-geval? Laat de selfie er even buiten, en kijk wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. Vaak is het een schreeuw om aandacht, om gezien te worden. “Online misbruik wordt vaak ontdekt, in plaats van dat het verteld wordt”, zegt Jacqueline. De eerste stap is: ga eerst even rustig zitten en bedenk: hoe ga ik deze situatie aanpakken? “Met een opgeheven vingertje kom je er niet, je moet de jongere echt meenemen. Wees ook creatief, en laat hem of haar zelf antwoord geven: is het wel zo handig wat je doet?” Wat voor oplossing bedenken zij zelf? Zorg ook dat je als ouder of hulpverlener zelf weet waar je het over hebt. Geen idee wat tinderellasyndroom of selferitus betekent? Vraag het! En heb je concrete handvatten nodig? Gebruik het stappenplan voor scholen over shamesexting van Bureau Jeugd en Media.

Een gênant gesprek makkelijk gemaakt

Het symposium bestaat niet alleen uit presentaties en workshops. In oude treinwagons worden documentaires van Vice over digitale liefde en mobiele dating apps vertoond. Op de informatiemarkt kunnen bezoekers meer informatie inwinnen over organisaties en initiatieven die hen kunnen helpen bij het omgaan met jongeren en online seks. En aan het einde van de dag kunnen ze zich verplaatsen in een andere rol: Playback brengt haar interactieve theatervoorstelling naar het podium, waarmee de interactie tussen volwassene en jongere treffend weergegeven wordt. Een gesprek over seks dat niet goed lijkt te verlopen, wordt door de input uit het publiek (“Let op je gestresste lichaamstaal”, “Zorg voor een goede timing!”) tóch een succes.

Dagvoorzitter Justine Pardoen en Marjolijn Bonthuis (ECP) sluiten het symposium af. Wat nemen de bezoekers mee naar huis, hoe gaan zij na vandaag aan de slag met jongeren en online seks? Genoeg om tijdens de borrel én in de trein naar huis over na te denken.

Meldknop.nl liet in het kader van Safer Internet Day onderzoek uitvoeren naar de seksuele moraal van jongeren online. Maar liefst 1 op de 8 Nederlandse jongeren blijkt wel eens een sexy foto te versturen.
» Lees het onderzoeksrapport
» Download de infographic

Bekijk de videoboodschap van Tweede Kamerlid Marith Volp (PvdA):

 

Foto’s: Robert Tjalondo

Safer Internet Day 2015  

Kansen en educatie staan centraal op congres Safer Internet Day 2015 

Het FOX Theater in Hoofddorp is helemaal gevuld als Marjolijn Bonthuis van Veiliginternetten.nl de zaal toespreekt bij de opening van het congres ‘Young People Create the Future’. “We gaan het vandaag eens niet alleen over de risico’s van internet en sociale media hebben, maar over de kansen die er liggen voor kinderen en jongeren en hoe volwassenen daar op in kunnen springen én van kunnen leren”, zegt Bonthuis. Een verslag van deze middag. 

Het congres in Hoofddorp was een van de activiteiten in Nederland tijdens Safer Internet Day 2015. Een jaarlijks terugkerende dag (iedere tweede dinsdag van februari) waarop in meer dan 100 landen in de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. Dit jaar was het thema ‘Let’s create a better internet together’. 

Een klimaat-app en Microsoft 

De zes sprekers op het congres hebben allemaal een totaal verschillende achtergrond. Beter gezegd: het was waarschijnlijk onmogelijk geweest om een bonter gezelschap samen te stellen! Maar gaandeweg de middag in Hoofddorp kon je als bezoeker heel duidelijk de rode draad ontdekken. Een rode draad waarbij, zoals Bonthuis al zei, de kansen voor kinderen en jongeren centraal staan en waar volwassenen op in kunnen springen en van kunnen leren. 

Deze rode draad kwam mooi naar voren in de presentatie van Eline Kwantes van Dromenkroon. Haar bedrijf is actief op het snijvlak van innovatie, onderzoek en educatie voor kinderen. Zij gaat samen met kinderen van 8 t/m 14 jaar op zoek naar waar zij behoefte aan hebben en hoe zij de toekomst zien. “Kinderen denken en fantaseren ongeremd. Combineren de fysieke en digitale wereld zonder enige moeite”, vertelt Kwantes. “Zo komen kinderen met ideeën als een app voor het klimaat, een vliegende auto en een hologram van stervoetballer Messi om mee te spelen op straat.” Ideeën die volgens Kwantes kansen bieden op het gebied van innovatie, onderzoek en co-creatie voor organisaties en bedrijven. 

@elinekidsonline van Dromenkroon: “Maak van kinderen creatieve denkers en slimme doeners” pic.twitter.com/qVe74MLQcK 

— Marnie v Duijnhoven (@marniemj) 10 februari 2015 

Maar worden die kansen wel gepakt? Krijgen kinderen en jongeren genoeg ruimte om zich voor te bereiden op een wereld waarbij technologie steeds belangrijker wordt? Spreker Marcel Timmer, directeur Developer & Platform Evangelism van Microsoft, maakt zich er zorgen om vertelt hij het publiek. Hij stelt het belang van coderen gelijk aan het onderwijzen van taal en rekenen en maakt een bruggetje naar Onderwijs 2032, de nationale dialoog over het onderwijs. “Creativiteit, nieuwsgierigheid, ondernemerschap en coderen, dat zijn eigenschappen en vaardigheden die we moeten stimuleren bij jongens én meisjes!” 

Puckipedia 

De vijftienjarige Puck Meerburg, beter bekend als Puckipedia, is in ieder geval al helemaal 2032-proof. Puck programmeert al sinds zijn vijfde en laat het publiek op een groot scherm zien hoe hij in een handomdraai een draaischijf voor het spel Twister programmeert en een code schrijft om de weg uit een doolhof te vinden. Voor Puck is programmeren een manier om een probleem op te lossen. “Wat anderen met tekenen en schrijven doen, doe ik met codes.” Timmer van Microsoft is onder de indruk van Puck en denkt dat er in Nederland “nog 1.000 Pucks zijn die wachten om ontdekt te worden!” 

Jongeren, reclame en online platforms 

Sprekers Esther Rozendaal (van het Behavioural Science Institute aan de Raboud Universiteit Nijmegen) en Jeroen Koopman (van NewBeTV) gaven beide een presentatie over de invloed op jongeren van reclame op online platforms. Rozendaal deed hier onderzoek naar en kwam tot de conclusie dat reclamewijsheid niet tot meer reclameweerbaarheid leidt en stelt de ontwikkeling van een digitaal reclamelabel, ‘een digitale Loeki’, voor om jongeren te beschermen. 

Koopman gaf een presentatie over hoe je als merk online platforms kunt inzetten om kijkers actief bij content of campagnes te betrekken. Daarbij is het doel lang niet altijd commercieel, maar ook educatief. Zo heeft NewBeTV in opdracht van MovieZone, van filminstituut EYE, een crossmediale campagne ontwikkeld die jongeren niet alleen entertainment biedt, maar ook enthousiast maakt over films maken en kijken. 

Moviezone, Drillmachine Girl, Bardo’s Film Gebeuren. Dank @NewBeTV kende het niet, maar vind ’t geweldig! #SID2015pic.twitter.com/OudSbC2nHu 

— Eliane Groenendijk (@ElaineGreendike) 10 februari 2015 

» MovieZone was ook een van de best practices tijdens het Media Literacy Seminar op Cinekid for Professionals 2014. Bekijk hier de video met presentatie + toelichting op het project. 

Duckstad op Twitter 

 Suzan Schouten, uitgever Kids & Teens Sanoma, waaronder de Donald Duck, weet als geen ander hoe je online platforms inzet om je bereik als merk te vergroten. Duckstad is met maar liefst 40 accounts en 750.000 volgers goed vertegenwoordigd op Twitter. Om de online vaardigheden van jongeren te vergroten heeft Sanoma tal van activiteiten gelanceerd, waaronder de website Ducktypen.nl, een online typecursus. 

DigiDuck over veilig internet 

Tijdens de Safer Internet Day verscheen ook de DigiDuck, een mini-editie in de Donald Duck met speciale aandacht voor veilig internetten. 

Ook in Duckstad is iedereen actief op internet en via sociale media. Kwik, Kwek en Kwak zitten op Instagrap, Donald plaats graag selfies op zijn Snoetboek-pagina en Oma Duckt gebruikt Kwetter. Maar doen ze dat wel veilig? Of gaat het wel eens mis? Welke Goofy-momentjes hebben de bewoners van Duckstad wel eens online? Je leest het in de mini-editie, inclusief slimme tips om veilig met sociale media om te gaan. 

De DigiDuck is speciaal ontwikkeld voor de Safer Internet Day en dankzij verschillende partijen tot stand gekomen: Sanoma, Veiliginternetten.nl, KPN, SIDN, Mijn Kind Online, UPC en T-mobile. De Digiduck wordt gelezen door ruim 1,6 miljoen jongeren (en volwassenen), wordt verspreid op diverse scholen en is onder andere ook ontvangen door alle 150 Tweede Kamerleden. 

Ouderavond ‘LIKE ME’

De Safer Internet Day is ’s avonds afgesloten met een interactieve theateravond voor ouders over pesten en de invloed van sociale media hierbij. Bij de voorstelling ‘LIKE ME’ van theatergroep PlayBack was wethouder Marjolein Steffens – Van de Water van de gemeente Haarlemmermeer aanwezig die bij aanvang de Digiduck officieel in ontvangst nam. 

 

 

 

Safer Internet Day 2014  

Op 12 februari 2014 is op Safer Internet Day in Brussel de Best Content for Kids Award uitgereikt door Eurocommissaris Neelie Kroes. De winnares in de categorie websites gemaakt door kinderen is de 14-jarige Jiami Jongejong uit Den Haag. Zij krijgt de Europese prijs voor haar website Lifesplash.nl, een fashion, beauty en lifestyleblog. Jiami won vorig jaar met haar site ook de Gouden @penstaart voor beste website gemaakt door kinderen, deze prijs inspireert makers om content voor kinderen nog beter te maken door de feedback in het juryrapport. 

De reactie van Jiami op het winnen van de Europese prijs: “Dit is echt heel erg gaaf! Ik vond het erg bijzonder om deze prijs van mevrouw Kroes te krijgen. Ik heb haar achter de schermen stiekem verteld dat ik het tof zou vinden als op scholen meer aandacht zou worden besteed aan online ondernemen.” 

Aanmoedigen online content voor kinderen

De verkiezing van de Best Content for Kids Awards werd dit jaar voor de tweede keer gehouden. Met de prijs wil de Europese Commissie het maken van kwalitatief goede online content voor kinderen aanmoedigen. De jury boog zich over winnende inzendingen uit veertien Europese landen. De jury hield bij de beoordeling rekening met een aantal criteria, zoals aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en veiligheid van de websites. De website Zapp.nl was genomineerd in de categorie professionals, maar viel buiten de prijzen. 

Lifesplash.nl is de tweede Nederlandse website gemaakt door kinderen die een prijs wint bij deze verkiezing. In 2011 won de website Habbolive.nl het Europese zilver en HetKlokhuis.nl goud in de categorie professionals. 

Veilig internetgebruik voor kinderen, ouders en opvoeders

De Best Content for Kids Awards werden uitgereikt op het jaarlijks terugkerende Safer Internet Day. In meer dan 70 landen wordt en op deze dag aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. Het thema van 2014 is ‘Let’s create a better internet together’. Safer Internet Day is een initiatief van de Europese Commissie. 

De Europese Commissie heeft ook in 30 Europese landen een centrum voor veilig internet aangesteld dat voorlichting geeft over veilig internet voor kinderen, ouders en opvoeders. In Nederland is Digibewust(van het publiekprivate programma Digivaardig & Digiveilig) aangesteld en initieerde onder andere de website Meldknop.nl.

In Nederland werd op Safer Internet Day op 11 februari een talkshow georganiseerd over gegevensmisbruik, kijk hier voor een impressie van de dag:

 Safer Internet Day 2013              

Monitor Jeugd en Media 2017: minder digitaal vaardig dan gedachtVandaag wordt voor de 10e keer de Safer Internet Day georganiseerd. De Europese Commissie benadrukt op deze dag een veilige online omgeving voor kinderen. En niet alleen de Europese Unie doet mee: in meer dan 90 landen wordt de campagne gevoerd, waaronder in Australië, Brazilië en Nepal. In het teken van deze campagne vind je hier 5 initiatieven die ouders en kinderen helpen om hun internetomgeving veiliger te maken. 

Het thema van Safer Internet Day 2013 is ‘Online rechten en verantwoordelijkheden’, wanmee de organisatie internetgebruikers aanmoedigt ‘Contact te maken met respect’ (“Connect with respect”). In Nederland wordt op 5 februari een Talkshow georganiseerd, waarin ouders, de overheid en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gaan over verantwoordelijkheden en rechten. 

Er zijn diverse initiatieven die deelnemen aan de Safer Internet Day. Hieronder een 5 initiatieven in Nederland: 

 1. Digibewust
  Op de site van Digibewust wordt informatie en tips gegeven over veilig gebruik van internet en andere digitale toepassingen. Deze website is een initiatief van de Nederlandse overheid, bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties. Op de website is een deel gewijd aan veilig internetten voor kinderen, waar onder andere wordt ingegaan op digitaal pesten, social media en hulp bij online problemen. 
 2. Mediaopvoeding.nl 
  Mediaopvoeding.nl is dé nationale vraagbaak voor ouders en professionals voor vragen over media en mediagebruik door kinderen. De site is een initiatief van de stichting Mijn Kind Online, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Ouders Online, en is financieel mogelijk gemaakt door Mediawijzer.net, het mediawijsheid-expertisecentrum van de overheid om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken. 
 3. Meldknop.nl
  Kinderen zullen misschien niet altijd direct naar ouders toe komen wanneer hij/zij een probleem heeft. Zij kunnen dan op Meldknop.nl informatie en tips vinden waarmee hij/zij het probleem zelf kan oplossen. Lukt dat niet, dan verwijst de website hem/haar zo snel mogelijk door naar de juiste organisatie die hulp en advies kan bieden.
 4. Ken je vrienden!
  Vorige maand werd voor kinderen de game Ken je Vrienden gelanceerd. Jongeren weten wel dat iedereen zich op internet anders kan voordoen dan hij is, maar ze houden daar toch niet altijd rekening mee. Dit spel, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, laat kinderen kiezen tussen twee fictieve ’vrienden’ en legt hierna uit waarom de gemaakte keuze goed of niet goed is. 
 5. Help wanted!
  Help Wanted is een site voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar en hun opvoeders die informatie willen of melding willen doen van seksueel misbruik via internet. Helpwanted is een onderdeel van het Meldpunt Kinderporno op Internet. Iedere dag kan er 3 uur lang worden gechat, dit gebeurt in samenwerking met De Kindertelefoon. 

 

Safer Internet Day 2012 

Tijdens het symposium ‘Kinderen, Seks en Internet’ lanceerde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de website Meldknop.nl. De site biedt jongeren tussen 11 en 16 jaar direct informatie en hulp wanneer er iets vervelends gebeurt op internet. De lancering vond vandaag plaats op Safer Internet Day. Tijdens deze jaarlijks terugkerende dag wordt in meer dan 70 landen in de wereld aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. 

Meldknop

Meldknop.nl geeft jongeren advies wanneer zij te maken krijgen met nare online ervaringen, zoals seksuele intimidatie, discriminatie of pesten. Zij kunnen anoniem terecht bij de site. Een team van verschillende deskundigen staat klaar om jongeren te helpen als ze zich per e-mail of telefoon melden.Tijdens de lancering van Meldknop.nl werd ook een letterlijke browerknop gepresenteerd. Deze knop kan in een browser worden gezet. Met een druk op de knop komen jongeren dan terecht op Meldknop.nl.
Download de meldknop 

Onderzoek naar online ervaringen

Bijna alle (97%) jongeren en hun ouders juichen een online meldknop toe. Een kwart van de jongeren is wel eens online gepest en 14% zegt wel eens gehackt te zijn waarna er vervelende mails of foto’s uit hun naam zijn rondgestuurd. Dit blijkt uit onderzoek dat Digibewust op Safer Internet Day bekend maakte. 

“Jongeren maken massaal en veelvuldig gebruik van internet”, zegt Marjolijn Bonthuis van Digibewust. “Internet biedt ongekende sociale, educatieve en informatieve mogelijkheden met heel veel pluspunten, maar jongeren moeten wel veilig gebruik kunnen maken van het internet. Net zoals in de reële wereld is pesten, discrimineren, bedreigen en stalken volstrekt onaanvaardbaar. Als jongeren dat meemaken moeten ze op een centrale en goed toegankelijke plek informatie en advies van deskundigen kunnen krijgen. Jongeren kunnen veel last ondervinden en schade oplopen door virtuele bedreigingen, discriminatie of op het oog simpel pestgedrag.” 

Uit het onderzoek onder ruim 1.000 jongeren tussen 11 en 16 jaar blijkt verder dat een kwart van de jongeren wel eens online is gepest. Meisjes (30%) hebben hier vaker last van dan jongens (19%) Jongeren op het VMBO hebben meer met pesten te maken (29%) dan jongeren op de HAVO (25%) en het VWO (17%). De meeste jongeren roepen als eerste de hulp in van hun ouders wanneer ze met pestgedrag op internet worden geconfronteerd. Ook bij andere problemen gaan jongeren bij voorkeur naar hun ouders voor advies en informatie. Online pesten blijkt enorme impact op jongeren te hebben. Bijna 40% van de onderzochte jongeren gaf in het onderzoek aan hier ‘heel verdrietig of zelfs depressief’ van te zijn geworden. Nog eens 30% ‘kon wel janken’. 

Initiatiefnemers

Meldknop.nl is een initiatief van Digibewust en het Meldpunt Kinderporno op Internet. Het initiatief wordt ondersteund door diverse partners waaronder de Kindertelefoon, Pestweb, Meldpunt Discriminatie Internet, en Vraaghetdepolitie.nl. 

Safer Internet Day 2011 

Ruim 30% van de Europese jongeren (11-16 jaar) bespreekt privédingen online die zij offline niet zouden bespreken. Sommige jongeren (12%) vinden het veel makkelijker om op internet zichzelf te zijn dan in het echt leven. Zij vormen een risicogroep omdat zij bijvoorbeeld mogelijk makkelijker online persoonlijke informatie versturen naar mensen die zij niet kennen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van EU Kids Online.  

Een peiling via MSN.nl laat zien dat de Nederlandse jeugd (tot 25 jaar) bewust zegt na te denken over online activiteiten. Beide onderzoeken steunen het thema van de Safer Internet Day 2011  die vandaag plaatsvindt: It’s more than a game, it’s your life. Dit thema moet mensen aanmoedigen na te denken over hun online identiteit en hun echte ik te bewaken. 70 landen nemen deel aan de Safer Internet Day 2011. De organisatie van de Safer Internet Day in Nederland is in handen van Digivaardig & Digibewust. 

Safer Internet Day

“Safer Internet Day is het jaarlijkse hoogtepunt voor alle mensen en organisaties die werken aan een veiliger internet. Vandaag hebben Safer Internet Centres, leerkrachten, ouders, marktpartijen en kinderen zelf de mogelijkheid om te laten zien wat er al bereikt is en wat de uitdagingen zijn voor de toekomst”, zegt Neelie Kroes, ambassadeur van de Safer Internet Day, en Eurocommissaris voor de Europese Digital Agenda. “Met name voor kinderen en jongeren betekent het zowel het vieren van alle geweldige kansen en mogelijkheden die de digitale wereld biedt, als een aansporing om zich ook te gedragen als verantwoordelijke burgers in deze digitale wereld. Ik ben er trots op de Safer Internet Day te mogen ondersteunen”. Inmiddels nemen 70 landen deel: van IJsland tot Kenia en van Canada tot Zuid-Korea. Uiteraard doen ook alle 27 landen van de Europese Unie mee.

In Nederland organiseert het programma Digivaardig & Digibewust vandaag de uitreiking van de Gouden @penstaarten 2011 voor beste kinderwebsite van Nederland. Met deze verkiezing wordt onder de aandacht gebracht dat toenemende online kwaliteit de online wereld voor kinderen veiliger maakt en daarnaast ook leerzamer en aantrekkelijker. 

MSN.nl/Microsoft NL
De Nederlandse jeugd denkt steeds beter na voordat zij iets online zetten, ingaan op online uitnodigingen of onbekende bestanden openen. Dit blijkt uit een peiling die MSN.nl (Microsoft Nederland) deed onder bijna 11.000 jongeren (tot 25 jaar). Meer dan de helft van de respondenten zegt dat een vriendenuitnodiging van een netwerksite van een onbekende nooit toe te voegen. Zo’n 40% voegt de persoon toe, maar checkt daarna meteen het profiel van die persoon. Slechts 5,5% accepteert de uitnodiging en stuurt meteen een berichtje. Over het geven van een telefoonnummer aan iemand die je op je netwerksite hebt toegevoegd antwoordt 30% dit niet te doen, 66% een privébericht te sturen met telefoonnummer en ruim 3% een krabbel op de site te plaatsen. Meer resultaten van dit onderzoek in het kader van de Safer Internet Day, zijn te vinden op Msn.nl

Speciale uitgave 4 tot 8 jarigen: Spelend Leren: Online Zijn

Op Safer Internet Day 2011 is ook een gloednieuwe publicatie met leuke spelletjes voor 4 tot 8 jarigen gelanceerd, getiteld Spelend leren: online zijn en ontwikkeld door Insafe in samenwerking met de SID gold sponsor Liberty Global Inc. Dit is een boekje voor jonge kinderen en hun ouders en leerkrachten. Omdat kinderen steeds jonger beginnen spelen en zoeken op computer en internet, heeft Insafe ook voor deze doelgroep materiaal ontwikkelt om bewustwording over kansen en risico’s te bevorderen terwijl ook hun taalvaardigheden, culturele en sociale vaardigheden worden gestimuleerd. 

Safer Internet Day 2010 

Think B4 U Post!, dit was het thema van het jongerendebat dat Digivaardig & Digibewust in samenwerking met het Meldpunt Kinderporno op Internet organiseerde op de Europese Safer Internet Day. De tweede dinsdag van februari is namelijk sinds zeven jaar uitgeroepen tot Safer Internet Day in heel Europa. Tijdens het jongerendebat konden 80 leerlingen van het Gymnasium Haganum in Den Haag in discussie gaan met Inge Terwoert (zedenrechercheur Politie Amsterdam-Amstelland), Nicolette van Dam (presentatrice en actrice), Nine Ludwig (Hyves), Ruud de Jonge (Microsoft) en staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken). 

Centraal stond de vraag: denk je na over welke informatie je wel en niet achterlaat via bijvoorbeeld MSN, Hyves of Facebook en wat hiervan de consequenties zijn
 

Na een korte warming-up door debatleider Koert-Jan de Bruijn (bekend van o.a. GTST) brandden de vragen los. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: online vriendschappen onderhouden, oude bekenden via internet terugvinden, berichtjes plaatsen, blogs bijhouden, filmpjes delen, werkgevers die sollicitanten googlen, bewaren van gespreksgeschiedenis door MSN.
  

De leerlingen van het Haganum zeggen dat ze zich wel degelijk bewust zijn van wat zij op internet plaatsen. Of zij echt zo goed nadenken voordat zij iets online zetten, kunnen de leerlingen van het Haganum en andere jongeren testen met de online game ‘Think before you post’.  De boodschap van deze game is niet dat je helemaal niets persoonlijks op internet mag zetten, maar het richt zich op het laten nadenken over wat het wel of juist niet achterlaten van bepaalde informatie voor gevolgen kan hebben. De game kan gespeeld worden via www.thinkbeforeyoupost.nl.
  

Tips & lesmateriaal

Op zoek naar tips? Hier vind je een grote selectie lesmateriaal. Op zoek naar  een interactief spel? Kijk eens naar Online-masters, HackShield of MediaMasters. 

Ben je zelf ouder of docent? Vergeet dan ook niet te kijken op Mediawijsheid.nl Voor je kinderen of leerlingen is er de website HoeZoMediawijs.nl. Voor meer informatie over problemen op het gebied van sexting kun je een kijkje nemen op Helpwanted.