HoeZoMediawijs.nl

Handig voor thuis én in de klas: de jeugdwebsite HoeZoMediawijs.nl biedt basiskennis over mediawijsheidonderwerpen aan kinderen vanaf 10 jaar d.m.v. betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten. De website is zo ingericht dat kinderen en jongeren zelfstandig kunnen rondkijken en opdrachten maken.

  • Alles op één plek – bespaart ouders en leraren tijd en moeite
  • Snel inzetbaar – laagdrempelig en overzichtelijk
  • Betrouwbaar – gevalideerde informatie in samenwerking met netwerkpartners van het Netwerk Mediawijsheid
  • Uitdagend – als voorbereiding op een themales of om binnen de klas te differentiëren
  • Inspirerend – stimuleert de onderzoekende houding van kinderen en jongeren, zelfstandig aan de slag met mediawijze onderwerpen

Het doel van deze website is:

  • Nederlandse kinderen en jongeren voorzien van informatie
  • Wegwijzen naar goede jeugdwebsites voor meer informatie
  • Het ondersteunen van bestaande leerlijnen. Deze website is geen lesmethode.

Voor ouders en leraren is HoeZoMediawijs.nl een startpunt om kinderen beter te leren omgaan met internet en (sociale) media.