Web We Want

Voor de meeste jongeren zijn persoonlijkheid, sociale interactie en activiteiten online even belangrijk als hun leven in de echte, fysieke wereld. Het is mooi als leerkrachten hierop in kunnen spelen en jongeren helpen om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die online technologieën en sociale media bieden om sleutelcompetenties te ontwikkelen – en, belangrijker nog, kritische en verantwoordelijke burgers te worden. Dit was precies het doel van The Web We Want, dat op Safer Internet Day in februari 2013 werd gelanceerd door het the Insafe-netwerk en UPC (nu Ziggo).

Het boek, dat werd gemaakt door jongeren voor jongeren, wil inzicht bieden in rechten en plichten en wil jongeren aanzetten om na te denken over het gedrag van hun leeftijdsgenoten.

Net zoals het Web We Want werd ontwikkeld door jongeren voor jongeren, werden de lessen in het Web We Want handboek voor opvoeders ontwikkeld door leerkrachten voor leerkrachten in heel Europa en daarbuiten. In de lesplannen vinden leerkrachten ideeën en activiteiten die jongeren stimuleren om creatieve en kritische reflectievaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn voor een succesvol leven in de wereld van morgen.

Alle lesplannen zijn afgestemd op het Europese e-Competentiekader, dat ICT-gerelateerde competenties identificeert en beschrijft volgens de principes van het Europese Kwalificatiekader en de achterliggende1 methodologische keuzes ervan verduidelijkt.

Download het handboek. Of kijk op www.webwewant.eu