Media Ukkie Dagen

Om het belang van mediaopvoeding onder de aandacht te brengen bij ouders en (professionele) opvoeders, organiseert Netwerk Mediawijsheid van 27 maart tot en met 3 april 2020 voor de negende keer de Media Ukkie Dagen. Tijdens deze campagne ligt de focus op jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar, hun ouders en (professionele) opvoeders. Met de campagne wil Netwerk Mediawijsheid hen bewust maken van de vele kennis die er al is op het gebied van mediaopvoeding en concrete handvatten bieden om hier thuis mee aan de slag te gaan.

Door het hele land vinden activiteiten plaats en ouders en (professionele) opvoeders vinden tips en inspiratie op mediaukkiedagen.nl.