Beleidstool: Let’s talk about sexting

Scholen hebben vaak te maken met ongewenste foto’s en filmpjes die leerlingen online verspreiden. Vaak weten ze niet hoe ze hier op een gepaste manier moeten op reageren en hoe ze de situatie effectief moeten aanpakken. Het is belangrijk om als school voorbereid te zijn, zowel preventief als wanneer het misgaat. Het ontwikkelen van een beleidsplan rond sexting is dan ook must tegenwoordig.

Onze Vlaamse collega’s ontwikkelden een beleidstool voor scholen om hun bestaande schoolaanpak rond sexting te bespreken en te versterken. Hierin vindt u stellingen om als school over te discussiëren en uw persoonlijke aanpak te bepalen, aan de hand van de normen en waarden van uw school.

Bekijk hier de beleidstool: Let’s talk about sexting.